Telefon

+90 224 272 7304

Mail

info@glthukuk.com

Edit

İLETİŞİM

GAYRİMENKUL VE TAPU HUKUKU

Gayrimenkul-Hukuku-1024x683

Glt Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

Glt Hukuk & Arabuluculuk olarak gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerin maliki olduğu arazi,  tarla, arsa, apartman, ev, işyerş, bina ve konut gibi taşınmaz değerleri ile ilgili ihtilafların çözümü ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Tapu işlemlerine yönelik sözleşmeler, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, taşınmaz kiralama sözleşmeleri, alım- satım sözleşmeleri, eser sözleşmesi, ayni ve şahsi hak tesisi sözleşmeleri, imar projelerinin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, gayrimenkul finansman incelemesi, yabancıların mülk edinmesi, ipotek sözleşmeleri gibi sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi ile tapu iptal ve tescil davaları, tapu kaydının düzeltilmesi davaları, tasarrufun iptali davaları, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı tazminat davaları, kira tespit- kira bedeli artırımı- kiracının tahliyesi davaları, müdahalenin meni ve ecrimisil (haksız işgal) tazminatından kaynaklanan davaları, zilyetliğin korunması davaları, ipotek ve rehin davaları, kat irtifakı davaları, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyü) davaları, yolsuz tescilin düzeltilmesi davaları gibi tüm hukuki ihtilafların çözümüne yönelik davalarda müvekkillerin etkin bir şekilde temsili sağlanmaktadır.