Telefon

+90 224 272 7304

Mail

info@glthukuk.com

Edit

İLETİŞİM

İDARE HUKUKU

slider-1-grsel

Glt Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

Glt Hukuk & Arabuluculuk olarak, idari mercilerin kusurlu olabileceği iş ve eylemler konusundaki ihtilaflardan kaynaklı tüm iptal ve tam yargı davalarında müvekkillerin etkin temsili sağlanmaktadır. Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları, idarenin düzenleyici işlemlerine karşı açılan iptal davaları, belediye cezalarına karşı açılan iptal davalarında müvekkillerin etkin temsili ile idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkillere hukuki destek sunulmaktadır.