Telefon

+90 224 272 7304

Mail

info@glthukuk.com

Edit

İLETİŞİM

İŞ HUKUKU

slider-1-grsel

Glt Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

Glt Hukuk & Arabuluculuk Bürosu olarak, iş hukuku alanında hem işçi hem işveren vekilliği hizmeti verilmekte; iş sözleşemesi hazırlama, iş sözleşmesinin feshi süreçlerini yönetme, iş kazaları ve hukuki sonuçları, işçilik ücretleri (kıdem ve ihbar tazminatı, iş güvencesi tazminatı, yıllık izin ve fazla çalışma ücretleri, hafta tatili alacakları vb.), işten çıkarılan işçinin işe iade hakkı ve tazminat hakları, yeni iş arama izni, toplu işçi çıkarma, hizmet tespiti gibi çeşitli hukuki ihtilaflarda danışmanlık ve hukuki süreçlerin takibi hizmeti sunulmaktadır.