Telefon

+90 224 272 7304

Mail

info@glthukuk.com

Edit

İLETİŞİM

MİRAS HUKUKU

slider-2-1024x683

Glt Hukuk & Arabuluculuk Bürosu

Glt Hukuk & Arabuluculuk olarak miras hukuku alanında; tenkis davaları, mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları, terekenin tespiti ve yönetimi davaları, veraset ilamının (mirasçılık belgesinin) alınması işlemleri, mirasın reddi davaları, miras ortaklığının giderilmesi davaları, mirasa ilişkin tüm sözleşmelerin (mirastan feragat sözleşmesi, miras sözleşmesi, vasiyetname) hazırlanması ve revize edilmesi konularında hukuki hizmet sunulmaktadır.